אני רוקד את דרכי במגפה עם ראיין הפטינגטון

מחלה מסכנת חיים של בת, עקבה אחר מגיפה לאומית והוראות הממשלה להסתיר במקום. הייתי חייב לרקוד.