סרינה וויליאמס על הופ

סרינה וויליאמס על המשמעות של התקווה עבורה ב-2020.

קארה ווקר על הופ

קארה ווקר על המשמעות של התקווה עבורה ב-2020.